Archaeology
PO Box 1000

90014 University of Oulu
e-mail ntag@oulu.fi
+3588-553 3265


English
logoXII  NORDIC TAG
Nordic Theoretical Archaeology Group

University of Oulu 25th-28th APRIL 2012

Startsida & Nyheter
Allmän Information
Registrering
Program
Abstracts  
Call for Papers 
Sociala aktiviteter 

Att ta sig till Uleåborg


XII NORDIC TAG I ULEÅBORG


XII NTAG - Nordic Theoretical Archaeology Group kommer att arrangeras vid Uleåborgs universitet den 25-28 april 2012. NTAG är en återkommande nordisk konferens som fokuserar på centrala teoretiska frågor och perspektiv inom arkeologin. Konferensen för samman arkeologer och arkeologistudenter från alla grenar av ämnet vid nordiska universitet, museer och andra institutioner som ägnar sic åt studiet av det förflutna för att diskutera nya teoretiska angreppsätt.

Universitetet i Uleåborg är ett internationellt forskningsuniversitet med starkt fokus på innovation och mångvetenskaplig grundforskning och akademisk utbilding. Universitetet omfattar åtta ämnesområden: humaniora, utbildningsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap, medicin, odontologi, häsovetenskaper samt teknik. Centrala forskningsområden är miljö, naturresurser och material, biovetenskaper och hälsa, informationsteknologi, och kulturell identitet och interatktion.


NYHETER:

Book of abstracts

VIKTIGA DATUM

25 mars 2012
Tidig registeringsavgift Organizing


KONFERENS ORGANISATIONSKOMMITTÉ: Tiina Äikäs
Janne Ikäheimo
Anna-Kaisa Salmi

 

 

 


oulun yliopisto

Webmasters Minna Lehtola, Janne Ikäheimo, Tiina Äikäs / content & Eeva Miettinen /
website